فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی

فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی

هدف از این تحقیق فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 47
حجم 136 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

فرسودگی هیجانی از استرس ناشی می شود و همان فشارهای عصبی و روانی است افراد احساس درماندگی، خلق پایین، بی اشتهایی، گوشه گیری و کناره گیری از اجتماع و عدم بروز هیجانات مثبت و منفی کرده. عملکرد آنها کاهش می یابد و نمی توانند از همه توان و انرژی خود استفاده کنند و ممکن است برای پیدا کردن شغل جدید تلاش کرده و در جستجوی مشاغل و نقش های اداری و اجرایی باشند.( بارون و گیرین برگ ،1990) 

 

 

 

 

رویکردهای فرسودگی

نظریه منابع  بقا
این نظریه بیان می کند فرسودگی هیجانی زمانی اتفاق می افتد که افراد در رابطه با چیزهایی که برای آنها با ارزش است احساس تهدید کنند(هالبس لبن ،بیوکلی  ،2004؛ هابفال ،1989). 

رويكرد باليني   :
 ايجاد يك مدل تئوريكي بايد در تئوريهاي ديگر زمينه داشته باشد.مفهوم فرسودگي پيش از آنكه به صورت تئوريكي بدست آيد به شكل تجربي فراهم آمده است.

 

 

رويكرد روانشناختي- اجتماعي:  
   ماسلش (1986) و همكارانش يك رويكرد مبتني بر تحقيق براي فرسودگي اتخاذ كردند و تلاش كردند كه شرايطي كه منجر به فرسودگي شغلي مي شود را روشن كنند. 

 

 

.
.
.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
تعریف نظری و مفهومی فرسودگی هیجانی

تعریف عملیاتی فرسودگی هیجانی
–    2-1) مقدمه    3
2-2 ) شغل چيست؟    3
2-2-1)حرفه:    4
2-2-2 )وظيفه:    4
2-2-3) گروه شغلي:    4
2-2-4) تقسيم بندي مشاغل بر حسب فشار رواني    4
–    2-3)  هیجان در محیط کار:    7
–    2-4 ) فرسودگی هیجانی    9
–    2-5) تعریف فرسودگی هیجانی:    11
2-5-1) فرسودگی هیجانی در پرستاران    12
–    2-6 ) رويكرد هاي مختلف نسبت به فرسودگي :    18
2-6-1): نظریه منابع  بقا    18
2-6-2) رويكرد باليني  :    20
2-6-3) رويكرد روانشناختي- اجتماعي:     22
2-6-4) رويكرد تبادلي  چرنیس:    23
2-6-5) مدل كاپنر    25
2-6-6) رويکرد ساختاري    25
–    2-31) پیشینه تحقیق    27
2-31-1) تحقیقات داخلی    27
2-31-2) تحقیقات خارجی    28
–    منابع    31
–    منابع فارسی:    32
کتاب:    32
مقالات:    33
پایان نامه:    34
مجلات:    34
–    منابع غیرفارسی:    35


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از download

خرید فایل word فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از download

دریافت فایل pdf فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از download

دانلود پروژه فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از download

خرید پروژه فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از download

دانلود فایل فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از download

دریافت نمونه سوال فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از download

دانلود پروژه فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از download

خرید پروژه فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از download

دانلود مقاله فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از download

دریافت مقاله فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از download

خرید فایل فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از download

دانلود تحقیق فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از download

خرید مقاله فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از download

دانلود فایل pdf فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از download

دانلود مقاله فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از www

خرید پروژه فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از www

دانلود فایل فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از www

دریافت فایل word فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از www

خرید نمونه سوال فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از www

دانلود فایل فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از www

دریافت فایل word فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از www

دانلود فایل word فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از www

خرید فایل فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از www

دانلود تحقیق فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از www

دریافت فایل pdf فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از www

دانلود پروژه فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از www

خرید کارآموزی فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از www

دانلود فایل pdf فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از www

دانلود کارآموزی فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از www

دانلود مقاله فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از pdf

دریافت پروژه فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از pdf

دانلود فایل pdf فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از pdf

خرید فایل فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از pdf

دانلود فایل pdf فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از pdf

دریافت کارآموزی فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از pdf

دانلود پروژه فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از pdf

خرید تحقیق فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از pdf

دانلود پروژه فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از pdf

دریافت تحقیق فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از pdf

خرید فایل فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از pdf

دانلود پروژه فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از pdf

خرید فایل فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از pdf

دانلود نمونه سوال فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از pdf

دانلود فایل فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از pdf

دانلود کارآموزی فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از word

دریافت فایل فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از word

دانلود فایل فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از word

خرید نمونه سوال فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از word

دانلود تحقیق فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از word

دانلود تحقیق فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از word

خرید فایل word فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از word

دانلود پروژه فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از word

دریافت فایل فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از word

دانلود پروژه فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از word

دانلود پروژه فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از word

دانلود فایل فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از word

دریافت فایل فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از word

دانلود پروژه فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از word

دانلود کارآموزی فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از word

دریافت تحقیق فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از free

دانلود مقاله فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از free

دانلود فایل pdf فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از free

خرید تحقیق فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از free

دانلود پروژه فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از free

دریافت کارآموزی فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از free

دانلود فایل word فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از free

دریافت مقاله فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از free

دانلود فایل فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از free

دانلود فایل فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از free

دریافت فایل pdf فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از free

خرید کارآموزی فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از free

دانلود کارآموزی فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از free

دریافت فایل word فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از free

خرید تحقیق فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی از free


مطالب تصادفی